Ali Özel ve Vizyonu

Vizyonum;
-Davranış, beceri ve satış eğitimlerine ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen eğitmen olmak
Misyonum
-Tüm katılımcıların kendilerindeki eksiklikleri görmelerini sağlayan içerikler oluşturmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak.
Değerlerim;
-Aktif katılımı desteklemek
-Açık iletişimi benimsemek
-Anlaşılır , dinleyen ve yönlendiren olmak