Amaç:

Şirket içi yazılı iletişimde okuyanın ihtiyaçlarını ön plana alan etkin yazım tekniklerinin, kolay ve pratik e-mail yazışma tekniklerinin paylaşılması ve daha kurumsal, daha profesyonel yazışma tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Program Süresi: 1 Gün

Program İçeriği:

 • Giriş

 • Yazılı iletişim ile sözlü iletişim arasındaki fark nedir?

 • Yazılı iletişimin Olumlu ve Olumsuz yanları

 • İletişimde Açık ve Net ifade kullanmak

 • Okuyucunun ihtiyacını anlamak

  • Benimle ilgisi

  • Benden istenen

  • Ne zaman?

 • Doğru Kişiye Yollamak

  • Aksiyon ‘to’ Kime

  • Bilgi ‘cc’ Bilgi

 • İçerik Yazısı Bir Düzen İçinde Olmalı

 • Yazma Süreci

  • Analiz

   • Niçin yazıyorum?

   • Okuyucudan beklenilen eylem var mı?

 • Subject = ‘Konu’ neden önemli?

  • Kilit kelime

  • Bütünsel bakış

 • Yazıda Görselliğin Önemi

  • Kurumsal yazı fontları ve kurallar

 • Açılış ve Kapanış ifadeleri

 • Kullanılan Dilin Kurumsallığı

 • Yazı Kontrol Listesi

 • ‘Ek’lerin kullanımı

 • Değerlendirme ve Sorular

 • Kapanış

Eğitim Talep Formu

  ali@aliozel.com.tr
  +90 533 460 89 43

  Hakkımda
  Referanslar

  Tüm Eğitimler
  Eğitim Dökümanları

  Blog Yazılarım
  İletişim

  Tüm Hakları Saklıdır. |