Amaç:

Her çalışan kendi iş yoğunluğundan yakınma eğilimi taşır. Ama bu yoğunluğun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir değerlendirme gerçekleştirmez. Bu eğitim kendi işlerini doğru planlamasına yardımcı olur. Önemli-önemsiz kavramları doğru oluşturmasında yardımcı olur. Tüm bunların sonunda kendi iş planını oluştururken daha iyi bir iş organizasyonunu da gerçekleştirmiş olur ve zamanın daha efektif kullanabilir.

Program Süresi: 2 Gün

Program İçeriği:

 • Tanışma

 • Öğrenme-Değişim-Gelişim üçlemesi

 • Zamanı yönetmek

  • Sihirli formül var mı?

  • Zaman kaynağını kullanmak

 • Verimli olmanın önemi nedir?

 • Workshop Çalışması-1

  • Kullanılmayan iş gücünü oluşturan etmenler

 • Planlama Faktörü

  • Bireysel farkındalık (görevimin benden istediği)

 • Verimlilikte değer analizi

  • ABC Analizi

  • Önem dereceleri

 • Proaktif olmak ne kazandırır?

  • Reaktif ve proaktif arasındaki farklar

 • Hayatımızı yönlendiren büyük taşlar

  • Küçük ve önemsiz taşların hayatımızdaki yeri

 • Yaşam Kurtarma Operasyonu-Uygulama

 • Zaman Bütçesi-Uygulama

  • Zamanı kullanmak mı yönetmek mi?

 • Planlama nedir?

 • Planlamanın incelikleri ve kuralları

  • Planlamanın özellikleri

 • Planlamanın önündeki engelleri

  • Engellerden kaçınma

  • Hangi araçları kullanmalı

   • Ajanda

   • Digital araçlar

 • Zamanı kullanmamın stratejisi

  • Vizyon ve Hedefler

 • Aksiyon planlarının verimli yapılması

 • Planlama için zaman dağılımı

  • Kısa, orta, uzun vadeli zaman planlaması

 • Öncelik belirleme

  • Aciliyet / Önem kavramları

  • Öncelik belirlemede hedef etkisi

 • Workshop Çalışması

  • Yapılan işlerin sıralanması

  • Önem önceliğinin yapılması

 • Zaman Matrisi oluşturma çalışması – Workshop

 • Fizyolojik verimlilik

 • Ertelemenin yarattığı zorluklar

 • Delegasyon nedir?

  • Delegasyon ile ilgili yanlışlar

  • Neden zordur?

  • Delegasyon modeli

  • Delegasyon süreci

 • ‘Hayır’ diyebilmenin etkisi

 • Uygulanabilir zaman planı yapmanın önemi-özet

 • Değerlendirme ve kapanış

Eğitim Talep Formu

  ali@aliozel.com.tr
  +90 533 460 89 43

  Hakkımda
  Referanslar

  Tüm Eğitimler
  Eğitim Dökümanları

  Blog Yazılarım
  İletişim

  Tüm Hakları Saklıdır. |