Amaç:

Üretim yapan ekibe liderlik ederken yönetim kabiliyetleri büyük önem taşır. Bunun birlikte yapılabilmesi de iyi liderliğin tanımında yer alır. Üretimde çalışanlar yöneticilerini yanında görmek istediği için, yöneticilerin yetkinlikleri büyük derecede önem taşır. Bu eğitim liderlik ve yönetim yetkinlikleri geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program Süresi: 2 Gün

Program İçeriği:

  • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi

  • Yönetim nedir?

  • Fabrikalarda yönetim yapısı

  • Yönetici neler yapar?

  • Yöneticinin rolleri

  • Temsil

  • Bilgilendirme

  • Karar alma

  • Yapmak” ve “yaptırmak” farkı

  • Kurumsal yapılar ve kullanılan beceri türleri

  • Teknik

  • Sosyal

  • Kavramsal

  • Güç ve etki yaklaşımı

  • Konumsal güç

  • Kişisel güç

  • Yöneticiliğin iki boyutu

  • İnsana yönelik davranış

  • İşe yönelik davranış

  • Durumsal liderlik modeli

  • Göreve yönelik davranış ve bireye yönelik davranış

  • Astın hazır olma düzeyi

  • Bireysel tarzlar ve analizi

  • Kendini yönetme

  • Verimlilik ve planlama

  • Öncelik belirleme

  • Reaktif ve proaktif davranış

  • Kesintilerle baş etme

  • Stresi yönetme

  • Delegasyon

  • Delegasyon süreci

  • Sorumluluk ve yetki dengesi

  • Delegasyon neler sağlar

  • Delegasyonda yapılması ve yapılmaması gerekenler

  • Motivasyon

  • İlişki yönetimi

  • Farklı kişilik tiplerine uygun yaklaşım geliştirebilme

  • Ortak karar alma ve problem çözme

  • Yararları ve sakıncaları

  • Ekip içi karar verme sistemini tanımlamak

  • Performansı yönetmek

  • Performansı ”değerlendirme” ve ”yönetme” farkı

  • Performansı geliştirmek

  • Geribildirim

  • Yapıcı geribildirimin özellikleri

  • Değerlendirme ve kapanış

Eğitim Talep Formu

  ali@aliozel.com.tr
  +90 533 460 89 43

  Hakkımda
  Referanslar

  Tüm Eğitimler
  Eğitim Dökümanları

  Blog Yazılarım
  İletişim

  Tüm Hakları Saklıdır. |