Amaç:

Kuşak çatışması her zaman vardır ve yöneticiler bu çatışmayı sıkça yaşamaktadır. Ama günümüz iş hayatında bu kuşak çatışmaları önemli sorunları da beraberinde getirdi. Bu çatışmaları aşmak için sormamız gereken sorular;

 • Kimler bu kuşakların içindedir?

 • Bu kuşaklar kendilerini iyi biliyorlar mı, verimli olabiliyorlar mı?

 • Kuşaklar birbirlerini anlayabiliyorlar mı?

 • Uyumlu mu?

 • Yeni kuşaklar yöneticilerini anlayabiliyorlar mı?

 • Biz diğer kuşakları anlayıp yönetebiliyor muyuz?

 • Ya da niye yönetemiyoruz?

 • Genç operatörleri yönetmek için neler yapmalıyız?

Tüm bu soruların yanıtlarını bulmak, buna göre iş hayatındaki verimli ve dengeli çalışmak için bu program hazırlanmıştır. İyi iletişim kurmak için tüm kuşakların ne olduğu tanımlanacaktır. Ayrıca hızla sayısı artan ‘Y’ kuşağının beklentilerini anlayıp onların nasıl yönetilmesi gerektiği de programda geniş olarak yer almaktadır.

Program Süresi: 2 Gün

Program İçeriği:

  • Tanışma

  • Günümüz dünyasında değişim

  • Liderin DNA’sı

  • Workshop Çalışması (Y-Z Kuşağı ile yaşanan sorunlar)

  • İnsan Yönetmek ve Psikoloji

   • Freud’un kişilik modeli

    • Ego-Süper Ego ve İD

  • Kuşaklardan önce kendini tanımak – Johari Çalışması

  • Kuşaklar nedir?

   • Baby Boomer

   • X Kuşağı

   • Y Kuşağı

   • Z Kuşağı

  • Olası çatışma noktalarını ön görmek ve çatışma oluştuğunda bunu gidermek

  • Güvenli iletişim

  • Farklı davranış tiplerini ayırt edebilmek

  • Kendi tarzımı tanıma (ne kadar güvenlisiniz- test)

  • Dört davranışı tanıma

   • Saldırgan

   • Yönlendiren

   • Pasif

   • Kendini kabul ettiren

  • ‘Y’ kuşağın anlama testi

  • Liderlik stilini tanımlama

  • ‘Y-Z’ Kuşağının bilinmeyenleri

  • ‘Y-Z’ Kuşağının öne çıkan özellikleri

  • ‘Y’-Z Kuşağını anlama klavuzu

   • ‘Y-Z’ Kuşağını motive etmek

   • Neden motive edilmiyorlar?

   • Kariyer beklentileri nelerdir?

  • Yöneticiler ve çalışanlar birlikte ne yapmalı?

  • ‘Y-Z’ Kuşağının beklentileri nelerdir?

  • ‘Y-Z’ Kuşağını yönetmenin sırları

  • Bu beklentiler nasıl karşılanır?

  • Workshop Çalışması (Y-Z Kuşağı Çalışanları için iletişim tarzlarının belirlenmesi)

  • Sorular ve kapanış

Eğitim Talep Formu

  ali@aliozel.com.tr
  +90 533 460 89 43

  Hakkımda
  Referanslar

  Tüm Eğitimler
  Eğitim Dökümanları

  Blog Yazılarım
  İletişim

  Tüm Hakları Saklıdır. |